JK-YOGA

De wegloze beoefening

JK-Yoga is een uitnodiging om het niet te lokaliseren besef van tegenwoordig-zijn (die onze ware natuur is) te herkennen. Tegenwoordig-zijn, maakt zichzelf kenbaar in het ‘huidige beleven’ dat ook wel het NU genoemd wordt. Tijdens de lessen, verwijs ik bij voortduren naar het moeiteloze aspect van het besef tegenwoordig te zijn. De rechtstreekse sensaties van voelen, horen, kijken, denken en dergelijke bevinden zich onvermijdelijk in dit ‘stille tijdloze besef’.

In dit stille besef is nooit een vaste waarnemer te vinden, althans geen middelpunt van waaruit jij deze ervaringen zit te beloeren. Ook het denken wat er zoal ‘door je heen gaat’, wordt niet door een ‘iemand’ gezien. Binnen de wegloze beoefening van de JK-Yoga kan al heel snel ‘gezien’ worden, dat je spiritueel niet op weg bent naar een ‘iets’ dat je vrij, verlicht of gelukkig maakt. Ik attendeer je onophoudelijk op de zinloosheid van een dergelijk streven. Er is geen weg naar dit onmiddellijke wat IS. ‘Zien’ dat er geen weg is, is de bevrijding.

De kunst van het baden in ruimte

De Yogahoudingen zijn bij uitstek ook voor de ongeoefende toegankelijk. Ze worden heel langzaam uitgevoerd en daarbij verwijs ik voortdurend naar de vormeloosheid van iedere lichaamsensatie. Die lichaamsensatie, die wanneer helemaal verwelkomt samenvalt met een ruimtelijk voelen.

Dit ruimtelijk voelen dient zich steeds duidelijker aan tijdens de beoefening. In deze wegloze beoefening raak je spelenderwijs vertrouwd – dus niet als doel – met een lichaam dat totaal ‘leeg’ en transparant voelt. Een ‘leeg’ lichaam biedt nauwelijks houvast aan het overbekende, hardnekkige en tegelijkertijd fictieve ik-standpunt.

——

There are only the sensations of touch from points of contact and the gravitational pull, nothing inside links UP these things. Even if the eyes are open and looking at the whole body there are still only the points of contact and they have no connection with what I am looking at.

If I want to try to link up these points of contact into the shape of my own body probably I will succeed but by the time it is completed the body is back in the same situation of different points of contact.
The linkage cannot stay.

U. G. Krishnamurti

JK-Yoga

Ruim 40 jaar geef ik Yogalessen. Na zoveel jaren van les geven is er een heel eigen manier van werken ontstaan die niet gemakkelijk is te omschrijven. Het ligt voor de hand dit te ervaren door simpelweg een les mee te maken.

seg_vivid Yogazolder

Sinds enkele jaren heb ik mijn Yoga de JK-Yoga genoemd. De initialen van mijn leraar Jean Klein en bijkomstig die van mijn voornaam.